Modelformulier herroeping

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:

 

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herroep/herroepen*

 

- Besteld op*/ontvangen op d.d.

- Naam

- Adres

- Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

..................................................................